1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
« »

 

Plungės r. Platelių gimnazijos  dalyvavimas projektuose, programose 2014-2015 mokslo metais

Eil. Nr.

Projektų, programų, kuriuose mokykla dalyvavo, skaičius (išvardinti pavadinimus)

Eil. Nr.

 

Projektų, programų, kuriuose mokykla dalyvavo ir gavo finansavimą, skaičius (išvardinti pavadinimus)

Pritrauktų projektų, programų lėšų suma (Lt.)

1.

 Profesinės savanorystės projektas

„Kam to reikia?“

1.

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Renkuosi būti sveikas“

1050,00 Lt

(304,00 Eur)

2.

Socialinio skaitymo skatinimo projektas „Skaitau akimis ir pirštais“.

2.

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Dabar investuodami į sveikatą, sukursime sveikesnę ateitį“

950,00 Lt

(275,00 Eur)

3.

Gamtosauginių mokyklų programa

3.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos projektas „Eismo saugumas bendruomenėse“

Šviesą atspindinčios priemonės

 (vertė apie 200,00 Lt)

(58,00 Eur)

 

 

4.

Tarptautinis projektas su Edinburgo universitetu „Susitikimas su mokslu“

 (Paskaitos, priemonės, bandymai)

1050,00 Lt

(304,00 Eur)

 

 

5.

Plungės rajono savivaldybės biudžeto aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, skirtų visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai, projektas „Sveikatos metų ratas“

 

160,00 Eur

 

 

6.

Europos socialinio fondo agentūros „ESF akademija“ (tai informavimo, mokymo ir užimtumo veiklų ciklas)

Nemokama kelionė į Vilnių 6 žmonėms

(apie 70,00 Eur),

knygos už 70,00 Eur

 

 

7.

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtros projektas „MINI mokymai. Efektyvi klasės vadyba“

Trijų dienų nemokami mini mokymai vienuolikai mokytojų

(apie 2000,00 Eur)

 

 

8.

Švietimo mainų paramos fondo profesinio orientavimo projektas „Žingsniai į sėkmę“.

Nemokamos paskaitos, praktiniai užsiėmimai, stovykla mokiniams

(apie 500,00 Eur)

 

 

9.

„Antras žingsnis“ – socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programa 1-4 klasės mokiniams.

Knygos, plakatai, diskas (vertė 800,00 Lt)

(232,00 Eur)

 

 

10.

Gamintojų ir importuotojų Asociacijos, UAB „Atliekų tvarkymo centro“ ir VŠĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacijos“ projektas „Mes Rūšiuojam“.

Knygos už 39,90 Eur

 

 

11.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projektas „Mokinių jaunųjų tyrėjų atskleidimo ir ugdymo sistemos sukūrimas“ (II etapas).

Šešių dienų 8 mokinių veikla ir tyrimai LMNŠC laboratorijoje, nemokama kelionė, apgyvendinimas ir maitinimas

 (apie 1160,00 Eur)

 

Iš viso: 3

 

Iš viso: 11

5172,90 Eur

 

 INFORMACIJA APIE DALYVAVIMĄ PROJEKTINĖJE VEIKLOJE

PLUNGĖS RAJONO PLATELIŲ GIMNAZIJA

 DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE 2013 METAIS

 

Eil.

Nr.

Projekto pavadinimas

Gautos lėšos ar parama

Dalyvių skaičius

Atsakingas asmuo

1.

„Draugystės virusas 2013“

1250,00 Lt

200

V.Lukavičienė

L.Juciūtė

2.

„Metų knygos rinkimai 2013“

5 vaikiškos knygos

61

V.Lukavičienė

V.Žalimienė

3.

„Platelių gimnazijos aplinkos ir bandymų sklypo sutvarkymas“ 

1000,00 Lt

24

R.Rubinienė

M.Margienė

4.

Gamtosauginių mokyklų programa

Žalioji vėliava

277

M.Margienė

5.

„Mažiau šiukšlių“

265,00

277

M.Margienė

6.

„Išeini. Išjunk mane“

30 šokoladų, lipdukai, plakatai

20

M.Margienė

7.

ESF (Europos socialinių fondų akademija)

Nemokama kelionė į Vilnių

4

A.Bražinskienė

8.

„Sveikuolių sveikuoliai“

7 maikutės

6

D.Uščinienė

M.Mikašauskienė

9.

„Gyvenk be tabako“

2 stalo žaidimai

50

D.Uščinienė

S.Stonienė

10.

„Kūrybiniai impulsai“

Nemokamos lektorių paskaitos

40

D.Paulauskienė

I.Jakubėnienė

 

INFORMACIJA APIE DALYVAVIMĄ PROJEKTINĖJE VEIKLOJE

PLUNGĖS RAJONO PLATELIŲ GIMNAZIJA

 DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE 2012 METAIS

Eil.

Nr.

Projekto pavadinimas

Gautos lėšos ar parama

Dalyvių skaičius

Atsakingas asmuo

1.

AKIM (Aukštosios kultūros impulsai mokykloms)

Menininkų susitikimai-pamokos mokiniams, vienuolikos žurnalų prenumerata

140

8-4g klasių mokinių

L.Juciūtė

2.

Plungės savivaldybės visuomenės sveikatos specialiosios programos priemonių konkursas „Draugystės virusas“

1350,00

130

L.Juciūtė

V.Lukavičienė

3.

Tarptautinis OLWEUS patyčių prevencijos programa.

45 darbuotojai ir

167 mokiniai

L.Juciūtė

S.Rupeikienė

4.

Europos socialinio fondo akademija (3 kursas)

Kelionės ir prizai

20 mokinių

L.Juciūtė

5.

„Drąsinkime ateitį“

Susitikimai su sėkmingą karjerą padariusiais buvusiais mokiniais

106

1g-4g klasių mokinių

V.Lukavičienė

  

2011-2012 m. m. projektai

 

Eil.

Nr.

Koordinatorius

Projekto pavadinimas

Skirtos lėšos, kitos paslaugos

Kas organizuoja

1.

Vitalija Lukavičienė

Loreta Juciūtė

„Aukime sveiki“

1100,00 Lt

Plungės sveikatos centras

2.

Vitalija Lukavičienė

„Drąsinkime ateitį“

 

Viešoji įstaiga „Drąsinkime ateitį“

3.

Loreta Juciūtė

„Mokyklos sėkmės – veiksminga mokinių savivalda“

1200,00 Lt

Pilietinių iniciatyvų centras (Vilnius)

4.

Loreta Juciūtė

„ESF akademija“

Kelionės į renginius

Europos socialinis fondas

5.

Loreta Juciūtė

„AKIM – aukštosios kultūros impulsai mokykloms“

Literatūra, paskaitos

Lietuvos meno kūrėjų asociacija, finansuoja ES

6.

Marytė Margienė

Dalia Uščinienė

„Gamtosauginių mokyklų programa“

Literatūra, paskaitos

Lietuvos Žaliųjų judėjimas

7.

Marytė  Margienė

„Gamtosauginių mokyklų švietimas ir mokymas elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekų klausimais“

Literatūra, paskaitos

VŠĮ „Problemų sprendimo centras, Aplinkos ministerija

8.

Marytė Margienė

„Kurk ateitį atsakingai“

Literatūra, paskaitos, „Eko medžiai“

„Eko kaita“, VŠĮ „Kultūros idėjų institutas“

 

 2010-2011 m. m. projektai

 

Eil.

Nr.

Projekto pavadinimas

Skirtos lėšos

Kas finansuoja

Dalyvių

skaičius

Pastabos

1.

Ekologinio švietimo programa

1500,00 Lt

Plungės rajono savivaldybė

20

 

2.

COMENIUS daugiašalės partnerystės projektas

21000,00 eurų

Europos sąjunga

18

 

3.

Respublikinis projektas „KINO BUSAS“

-

-

15

 

4.

Respublikinis projektas „ESF akademija“

-

-

10

 

5.

Projektas 1 kl. mokiniams „Zipio draugai“

600,00

(Metodinė medžiaga)

VŠĮ „Vaiko labui“

11

 

6.

Patyčių prevencijos programa „Antras žingsnis“ 2 klasei

800,00

(Metodinė medžiaga)

Paramos vaikams centras

17

 

 

7.

Respublikinis gamtosauginis projektas „Žalioji vėliava“

-

-

30

 

8.

 Respublikinis projektas „Drąsinkim ateitį“

-

-

25

 

9.

 Pilietinių iniciatyvų centro projektas „Mokyklos sėkmė – veiksminga mokinių savivalda“

1200,00 Lt

Pilietinių iniciatyvų centras

22

 

 

IŠ VISO

21 000  eurų

4100,00 Lt

 

168

 

 

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Eil.

Nr.

Projekto pavadinimas

Gautos lėšos ar parama

Dalyvių skaičius

Atsakingas asmuo

1.

„Draugystės virusas 2013“

1250,00 Lt

200

V.Lukavičienė

L.Juciūtė

2.

„Metų knygos rinkimai 2013“

5 vaikiškos knygos

61

V.Lukavičienė

V.Žalimienė

3.

„Platelių gimnazijos aplinkos ir bandymų sklypo sutvarkymas“ 

1000,00 Lt

24

R.Rubinienė

M.Margienė

4.

Gamtosauginių mokyklų programa

Žalioji vėliava

277

M.Margienė

5.

„Mažiau šiukšlių“

265,00

277

M.Margienė

6.

„Išeini. Išjunk mane“

30 šokoladų, lipdukai, plakatai

20

M.Margienė

7.

ESF (Europos socialinių fondų akademija)

Nemokama kelionė į Vilnių

4

A.Bražinskienė

8.

„Sveikuolių sveikuoliai“

7 maikutės

6

D.Uščinienė

M.Mikašauskienė

9.

„Gyvenk be tabako“

2 stalo žaidimai

50

D.Uščinienė

S.Stonienė

10.

„Kūrybiniai impulsai“

Nemokamos lektorių paskaitos

40

D.Paulauskienė

I.Jakubėnienė

Papildoma informacija