1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
« »

           ,,Lietuvoje turime nemažai mokyklų, kurioms pavyksta išmokyti vaikus mokytis ir padėti jiems tvirtus akademinius pagrindus, turime sočiai mokyklų, kurioms pavyksta sukurti gerą atmosferą, jaukią aplinką ir malonius santykius, bet turime tikrai nedaug mokyklų, kurioms pavyksta ir viena, ir kita.“, - rašo Gintaras Sarapinas naujausiame žurnale ,,Reitingai“.

          Šiais metais pirmą kartą pagal vakarų Europoje taikomą metodiką atlikti tyrimai visame Lietuvos švietimo tinkle. Kad ištirtų, kokią pridėtinę vertę sukuria kiekviena mokykla, kokią ji turi įtaką mokinių pasiekimams, formavimuisi ir emocinei brandai, buvo įvertinta daug parametrų: mokyklos klimato, mokinių savijautos rodikliai, patyčių lygmuo, kultūros rodikliai, mokėjimas mokytis bei akademiniai matematikos, skaitymo, rašymo ir pasaulio pažinimo pasiekimai ketvirtose, šeštose ir aštuntose klasėse. Tyrimo metu žiūrėta, kaip kinta mokinių rodikliai kopiant iš klasės į klasę, ar jie smunka, ar kyla aukščiau, negu buvo prognozuota. Deja, kaip rodo tyrimai, tokių mokyklų iš 1200 tėra tik 21. Į šį sąrašą septintu numeriu patenka ir mūsų gimnazija, kuri geba pasiekti puikių akademinių rezultatų ir išsiskiria gera atmosfera.

          Toks aukštas gimnazijos įvertinimas ypač malonus ir dėl to, kad beveik visi mokiniai mokyklą lanko pagal gyvenamąją vietą, nėra jokios galimybės atsirinkti. Mokykla didelė, renovuota, šilta. Rūpinamasi, kad būtų gera atmosfera, kad mokiniai norėtų lankyti šią mokyklą ir gautų gerą išsilavinimą. Čia kiekvienas darbuotojas pažįsta visus mokinius, tėvus, net senelius. Pusė dirbančių mokytojų yra baigę šią mokyklą. Taigi šilti santykiai ir kokybiškas ugdymas yra svarbiausios priežastys, kodėl mokiniai ir jų tėvai įvairiausios anketose palankiai vertina savo mokyklą.

          Džiugu, kad Platelių gimnazija didžiuojasi mokiniai, tėvai ir mokytojai, kad ją garsina puikūs mokinių pasiekimai – visa tai yra vertė, kuri ateityje kurs dar didesnę vertę.

Papildoma informacija