1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
« »

PLUNGĖS R. PLATELIŲ GIMNAZIJA

2018-2019 mokslo metais vykdomos modulių programos ir konsultacijos

Dalykas Klasė, mokytojas Pavadinimas

Valandų

skaičius

Darbo laikas

Matematika 4 klasė, J. Vaitkienė Ilgalaikės konsultacijos 1 val.

Penktadienis,

2 pamoka

Lietuvių kalba 2 klasė, V. Lukavičienė Konsultacijos mokiniams, atvykusiems iš užsienio (Rusija) 2 val.

Trečiadienis,

6 pamoka

Penktadienis

5 pamoka

Lietuvių kalba 3 klasė, J. Vaitkienė Konsultacijos mokiniams, atvykusiems iš užsienio (Rusija) 2 val.

Antradienis , ketvirtadienis

6 pamoka

Lietuvių kalba 6 klasė, I. Malakauskienė Konsultacijos mokinei, atvykusiai iš Prancūzijos 2 val.

Antradienis , ketvirtadienis

7 pamoka

Lietuvių kalba ir kitų dalykų tobulinimas 6 klasė, V. Žalimienė Konsultacijos mokinei, atvykusiai iš Prancūzijos 2 val.

Trečiadienis,

penktadienis

7 pamoka

Lietuvių kalba Ig klasė, I. Malakauskienė Ilgalaikės konsultacijos 1 val.

Trečiadienis

7 pamoka

Lietuvių kalba IIg klasė, G. Kazlauskienė Ilgalaikės konsultacijos 1 val.

Trečiadienis,  

7 pamoka

Lietuvių kalba

IIIg klasė ir kitų klasių mokiniai,

G. Kazlauskienė

Konsultacijos 1 val.

Pirmadienis,    

7 pamoka    

Lietuvių kalba 1 klasė, S. Mažeikienė Konsultacijos 1 val.

Trečiadienis,

6 pamoka

Matematika D. Gedgaudaitė

Konsultacijos 5 klasei ir kitiems mokiniams pagal poreikį

Konsultacijos IIg klasei ir kitiems mokiniams pagal poreikį

Konsultacijos IIIg klasei

1 val.

1 val.

1 val.

Penktadienis, 6 p.

Trečiadienis, 7 p.

Pirmadienis, 8 p

Istorija IVg klasė, E. Valančienė Konsultacijos IVg ir kitų klasių mokiniams pagal individualų poreikį 1 val.

Trečiadienis

7 pamoka

Lietuvių kalba 7 klasė, G. Kazlauskienė Konsultacijos mokinei su individualizuota programa 1 val.

Antradienis

3 pamoka

Matematika 7 klasė, J. Razgaitienė Konsultacijos mokinei su individualizuota programa 1 val.

Trečiadienis

4 pamoka

Fizika 7 klasė , J. Razgaitienė Konsultacijos7 klasei ir kitų klasių mokiniams pagal individualų poreikį 1 val.

Antradienis

7 pamoka

Biologija

IIIg, IVg klasės,

D. Gandzevič

Konsultacijos 1 val.

Antradienis

4, 8 pamokos

Chemija IVg klasė, M. Margienė Konsultacijos IVg ir kitų klasių mokiniams pagal individualų poreikį. 1 val.

Pirmadienis      

7 pamoka

Ugdymas karjerai

Ig-IVg klasės,

V. Ramonienė

Konsultacijos pagal individualų mokinių poreikį 10 val.

Antradienis      

9-13 val.

Ketvirtadienis      

10-12 val.

Penktadienis    

9-12 val.

Matematika Ig, D. Gedgaudaitė Modulis ,,Reiškiniai, lygtys, sistemos‘‘ 1 val.

Ketvirtadienis

1 pamoka

Matematika

IIg, D. Gedgaudaitė

Modulis ,,Rinktinių skyrių kartojimas‘‘ 1val.

Pirmadienis

6 pamoka

Istorija IIIg, E. Valančienė Modulis ,,Žmogus pilietinėje visuomenėje, valstybės nacionalinis saugumas‘‘ 1 val.

Penktadienis

3 pamoka

Lietuvių kalba ir literatūra IIIg, G. Kazlauskienė Modulis ,,Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba‘‘ 1 val.

Pirmadienis

3 pamoka

Lietuvių kalba ir literatūra IVg, G. Kazlauskienė Modulis ,,Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba‘‘ 1 val.

Trečiadienis

2 pamoka

Matematika IIIg, D. Gedgaudaitė Modulis ,,Skaičiai, skaičiavimai, algebra‘‘ 1 val.

Pirmadienis

6 pamoka

Matematika IVg, L. Budreikienė Modulis (B) ,,Matematikos mokymas spragoms likviduoti“‘‘ 1 val.

Penktadienis

2 pamoka

Matematika IVg, D. Gedgaudaitė Modulis ,,Rinktinių skyrių kartojimas‘‘ 1 val.

Penktadienis

2 pamoka

Anglų kalba IIIg, L. Petraitienė Petrauskienė Modulis ,,Kasdienis bendravimas anglų kalba‘‘ 1 val.

Pirmadienis

4 pamoka

Anglų kalba IVg, L. Petraitienė Petrauskienė Modulis ,,Rašytinio anglų kalbos teksto kūrimo gebėjimų tobulinimas‘‘ 1 val.

Penktadienis

5 pamoka

Papildoma informacija