1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
« »

PLUNGĖS R. PLATELIŲ GIMNAZIJA

2017-2018 mokslo metais vykdomos modulių programos ir konsultacijos

Dalykas Klasė Pavadinimas

Valandų

skaičius

Darbo laikas

Matematika 4 Ilgalaikės konsultacijos 1 val.

Trečiadienis

5 pamoka

Lietuvių kalba 1 Konsultacijos mokiniams, atvykusiems iš užsienio (Rusija) 3 val.

Pirmadienis

5 pamoka

Penktadienis

5-6 pamokos

Lietuvių kalba 3 Konsultacijos mokiniams, atvykusiems iš užsienio (Rusija) 3 val.

Pirmadienis

6 pamoka

Antradienis

6 pamoka

Trečiadienis

6 pamoka

Lietuvių kalba 5 Konsultacijos mokinei, atvykusiai iš Prancūzijos 3 val.

Pirmadienis

6 pamoka

Antradienis

6-7 pamokos

Lietuvių kalba ir kitų dalykų tobulinimas 5 Konsultacijos mokinei, atvykusiai iš Prancūzijos 3,5 val.

Trečiadienis

7 pamoka

Ketvirtadienis

7 pamoka

Penktadienis

6-7 pamokos

Lietuvių kalba 1g Ilgalaikės konsultacijos 1 val.

Trečiadienis

1 pamoka

Matematika 4g ir kitų klasių mokiniams pagal individualų poreikį Konsultacijos 0,5 val.

Antradienis

7 pamoka

Istorija 4g ir kitų klasių mokiniams pagal individualų poreikį Konsultacijos 1 val.

Antradienis

7 pamoka

Lietuvių kalba 7 Konsultacijos mokinei su individualizuota programa 2 val.

Pirmadienis

6 pamoka

Trečiadienis

3 pamoka

Matematika 7 Konsultacijos mokinei su individualizuota programa 2 val.

Antradienis

2 pamoka

Penktadienis

2 pamoka

Fizika 3g-4g ir kitų klasių mokiniams pagal individualų poreikį Konsultacijos 1 val.

Ketvirtadienis

1 pamoka

Matematika 1g Modulis ,,Reiškiniai, lygtys, sistemos‘‘ 1 val.

Antradienis

5 pamoka

Matematika

2g

Modulis ,,Rinktinių skyrių kartojimas‘‘ 1val.

Penktadienis

6 pamoka

Istorija 3g Modulis ,,Žmogus pilietinėje visuomenėje, valstybės nacionalinis saugumas‘‘ 1 val.

Trečiadienis

7 pamoka

Lietuvių kalba ir literatūra 3g Modulis ,,Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba‘‘ 1 val.

Pirmadienis

4 pamoka

Lietuvių kalba ir literatūra 4g Modulis ,,Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba‘‘ 1 val.

Penktadienis

3 pamoka

Matematika 3g Modulis (A) ,,Skaičiai, skaičiavimai, algebra‘‘ 1 val.

Antradienis

1 pamoka

Matematika 3g Modulis (B) ,,Matematikos mokymas spragoms likviduoti“‘‘ 1 val.

Antradienis

1 pamoka

Matematika 4g Modulis ,,Rinktinių skyrių kartojimas‘‘ 1 val.

Penktadienis

2 pamoka

Anglų kalba 3g Modulis ,,Kasdienis bendravimas anglų kalba‘‘ 1 val.

Pirmadienis

5 pamoka

Anglų kalba 4g Modulis ,,Rašytinio anglų kalbos teksto kūrimo gebėjimų tobulinimas‘‘ 1 val.

Penktadienis

4 pamoka

Sudarė direktorės pavaduotoja ugdymui                                                                                      Silva Rupeikienė

Papildoma informacija