1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
« »

Eil.

Nr.

Grupė

Pirmininkas

Funkcijos ir veikla

1.

Pradinių klasių metodinė grupė

Vitalija Lukavičienė

Aptaria naujus dokumentus, metodikos naujoves, susitaria dėl mokomųjų dalykų, planų rengimo, tvarkos, susitaria dėl ugdymo priemonių, vadovėlių užsakymo, dėl pasirenkamųjų dalykų, modulių pasiūlos, aptaria tarpdalykinę integraciją, sudaro individualias specialiųjų poreikių mokinių programas, dalijasi gerąja patirtimi.

2.

Lietuvių ir užsieio kalbų metodinė grupė

Irena Malakauskienė

3.

Tiksliųjų, gamtos ir socialinių mokslų mokslų metodinė grupė

Jurgita Razgaitienė

4.

Menų ir sporto metodinė grupė

Ina Jakubėnienė

 

 

 

Papildoma informacija