1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
« »

Pirmininkas

Silva Rupeikienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, geografijos ir etikos vyr.mokytoja

Nariai

 

1. Pradinių klasių metodinė grupė.

Pirmininkė – Vitalija Lukavičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.

2. Tiksliųjų, gamtos ir socialinių mokslų metodinė grupė.

Pirmininkė – Jurgita Razgaitienė, matematikos ir fizikos  vyr. mokytoja.

3. Lietuvių ir užsienio kalbų metodinė grupė.

Pirmininkė Irena Malakauskienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja.

4. Menų ir sporto metodinė grupė.              

Pirmininkė – Ina Jakubėnienė, dailės ir technologijų vyr. mokytoja.


Funkcijos ir veikla

Organizuoja ir koordinuoja metodinių grupių veiklą, numato kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą, prireikus vertina mokytojų darbus, praktinę veiklą, susitaria dėl teminių planų, programų rašymo, projektų, pamokų ir renginių stebėjimo, lankomumo ataskaitų formų.

Papildoma informacija