1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
« »

           Vasario 20 dieną Platelių gimnazijoje vyko IX laidos šimtadienio šventė Havajų tema, kurią rengė vienuoliktokai. Iš ryto dvyliktokai ir mokytojai buvo pasitinkami gera nuotaika ir įvairiais, smagiais žaidimais vestibiulyje bei skaitykloje. Po užduočių visi abiturientai buvo kviečiami nusifotografuoti prie foto sienos. Pamokų metu taip pat buvo rengiami įvairūs žaidimai ir mokomas „LIMBO“ šokis, kurį po vakaro programos pristatėme visiems renginyje buvusiems žmonėms. Renginio metu karališkoji Havajų šeima vertino dvyliktokų įvykdytas užduotis ir teikė jiems pusatestačius. Po renginio  visi vienuoliktokai ir dvyliktokai bei mokytojai buvo kviečiami į skaityklą valgyti torto.

          Vasario 13 d. Platelių gimnazijoje miestelio svečiai, gimnazijos mokiniai ir mokytojai rinkosi į aktų salę, kur vyko Vasario 16-osios minėjimas- koncertas. Sveikinimo žodžius artėjančių švenčių proga tarė gimnazijos direktorė R. Ruginienė ir ŽNP direktorius R. Lydis. 1918 m. vasario 16 d. įvykius priminė 1g klasės mokiniai: A. Alminaitė ir N. Trachanovič. Savo pasirodymus žiūrovams dovanojo: Platelių UDC  auklėtiniai, Platelių meno mokyklos dainavimo mokytojos S. Dimskienės mokinės: S. Jurčiūtė ir G. Kaunaitė, gimnazijos šokio mokytojos R. Kasteckaitės vadovaujami šokėjai, A. ir A. Alminų vadovaujamo etnografinio ansamblio „Platele“ jaunieji šokėjai. Scenografija ir gimnazijos šventiniu įvaizdžiu rūpinosi mokytojos: I. Jakubėnienė, D. Uščinienė.

          2013-2014 m.m. gimnazijos 4 ir 8 klasių mokiniai dalyvavo Nacionalinio egzaminų centro organizuotame projekte „Standartizuotų testų taikymas mokyklose“.
          Gimnazijoje testavimas vyko 2014 m. balandžio 29 d. – gegužės 14 d. Testų tikslas – sudaryti sąlygas mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokyklos mokinių mokymosi pasiekimus; rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei gerinti; padėti pačiai mokyklai įvertinti savo teikiamo ugdymo kokybę; diagnozuoti ugdymo bėdas; įvertinti savo lygį visos šalies kontekste; suprasti, ko stinga konkrečiam vaikui.
          Su bendrais klasių rezultatais buvo supažindinti mokytojai ir klasių vadovai, o su individualiomis kiekvieno mokinio testo ataskaitomis – mokiniai, tėvai, dalyko mokytojai.
          Individuali ataskaita padėjo suprasti mokinio padėtį klasėje, mokykloje, šalyje.
          O rezultatai buvo tokie, kuriais labai džiaugiamės ir didžiuojamės.
...

          Platelių gimnazijos 7-8 kl. mokiniai dalyvavo akcijoje  „Pradžiuginkime mažas širdeles“ skirtoje onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams ir jų tėveliams.

Sausio 30 d. gimnazijoje vyko 30-oji „Šeimų sporto šventė“.                     

          Sausio 30d. Platelių gimnazijoje vyko jau tradicine tapusi 30-oji „Šeimų sporto šventė“. Šventės iniciatorius - gimnazijos kūno kultūros mokytojas metodininkas P. Rubinas. Šiemet sulaukėme itin gausaus norinčių sportuoti šeimų būrio: varžybose dalyvavo 28 komandos, iš jų – 10 veteranų komandų. Tai pirmosiose šventėse dalyvavusios šeimos.

          Šeimos rungtyniavo greitumo, vikrumo, miklumo rungtyse. Prizines vietas veteranų grupėje išsidalijo trys šeimyninės komandos: I vieta atiteko Kasparavičiams, II – Aleškevičiams, III – Plataunoms. Tradicinių komandų grupėje I vietą iškovojo Daniai, II – Vičiai, III – Rečkauskai.

          Šeimų sporto šventė kasmet sulaukia rėmėjų dėmesio. Už paramą esame dėkingi A. ir V. Balsiams, L. ir R. Striaupoms, S. ir D. Ruginiams, A. ir M. Kakčiams, E. ir L. Plataunoms, A. ir V. Buivydams, R. ir V. Zeleckiams, D. ir G. Griciams, UAB „Strategas“, VŠĮ „Kretingos maistas“, Plungės r. savivaldybės Visuomenės sveikatos biurui ir Plungės sporto ir rekreacijos centrui.

          Šventės dalyvius sveikino ir varžybas stebėjo būrys svečių: Seimo narys J. Razma, Plungės r. meras A. Klišonis, Platelių seniūnė D. Rapolavičienė, Platelių UDC direktorė A. Plataunienė, ŽNP direktoriaus pavaduotojas G. Norvaiša.

          Manome, kad pagrindinis šventės tikslas – suburti gimnazijos bendruomenę ir skatinti aktyvią fizinę veiklą – pasiektas. Šventę rengė ir jai ruošėsi gausus gimnazijos mokytojų ir gimnazistų būrys.

Papildoma informacija